TRI VIET EDU

EN
TRÍ VIỆT EDU

Học sinh đạt Visa

Thanh Nam

Thanh Nam

Sinh năm: 1990

Trường Lê Hồng Phong

địa chỉ tại quận 5, TP.HCM

đạt visa du học USA

Mai Huong

Mai Huong

Sinh năm: 2000

Trường Gia Định

địa chỉ tại Bình Thạnh, TP.HCM

đạt visa du học Úc

Thu Thuy

Thu Thuy

Sinh năm: 2005

Trường Gia Định

địa chỉ tại Nguyễn Thị Định, TP.HCM

đạt visa du học USA

Kim Thoa

Kim Thoa

Sinh năm: 2002

Trường Marie Curie

địa chỉ tại Quận 3, TP.HCM

đạt visa du học Canada

seneca
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
logo6
Logo 7
Img